Piotr i Karol Ryttel

Śmierć z nędzy.

Wczesnym rankiem, w dzień św. Szczepana Męczennika, w pobliżu chaty Taborów znaleziono kobietę i dzieci nieżywych z zimna i głodu.
Dawniej nie było ochrony danych osobowych. Gubernator guberni radomskiej wstrząśnięty ludzką obojętnością, polecił opublikować w "Dzienniku Urzędowym" nazwiska osób, które nie udzieliły pomocy wdowie z małymi dziećmi. Opis w Rozdziale V "Historii kryminalnych i obyczajowych".
eBibl.%20Uniw.Warsz.%20do%20Rozdz.%20V.P

Od 2 do 10000 znaków