Piotr i Karol Ryttel

Rozdział XXVI Arton – oszust nad oszustami.

W 1894 roku, z myślą o planowanej za sześć lat wystawie, pojawił się projekt oczyszczenia placu Marsowego w Paryżu. Miało to dotyczyć także wieży Eiffla, której postawienie kosztowało 4 miliony franków, a łączny koszt grubo ponad 7 milionów. Rozebranie wieży to następne 3 miliony franków. Dalsze 7 milionów to odszkodowanie dla firmy mającej koncesję na eksploatację budowli. Wieża pozostała na chwałę jej budowniczego.

Wieża pozostała, ale w skorumpowanej Francji końca XIX wieku, postać  Gustawa Effela nie przedstawiała się kryształowo. Dopuścił się nadużycia finansowego - jego również dotyczyła afera panamska. Został nawet skazany, ale uniknął kary więzienia. 
Gustaw%20Eiffel%2C%20Gallica%2C%20dom.%2                                                                               Gustaw Eiffel

Od 2 do 10000 znaków