Piotr i Karol Ryttel

Rozdział LIII Eldorado

Ach, te warszawskie teatry ogródkowe… Ich urok doceniali bywalcy z różnych sfer. Przedstawienia rozpoczynały się zwykle wieczorem, w porze letniej. Lubiany był teatrzyk Eldorado, znajdujący się przy ulicy Długiej 23. Repertuar był bardzo różnorodny. W 1881 roku dyrektor sprowadził śpiewaczki i śpiewaków różnych narodowości. Występowali artyści z Węgier, Niemiec i Francji. Nie brakowało pięknych szansonistek, z powodu których panowie tracili głowy, serca i pieniądze. Nie bez znaczenia było też wprowadzenie oświetlenia elektrycznego, dzięki któremu na rzęsiście oświetlonej scenie aktorzy byli doskonale widoczni.
Zdarzyło się jednak, że podczas pewnego przedstawienia interweniował policjant a kilka osób odpowiadało przed sądem. Nie chodziło o spektakl powodujący obrazę moralności - wręcz przeciwnie. Wyjaśnienie w treści rozdziału. 
Eldorado%2C%20Polona%2C%20dom.%20publ.%2

Od 2 do 10000 znaków