Piotr i Karol Ryttel

HISTORIE KRYMINALNE. WIEK XIX . CZ. I

Panowało powszechne przekonanie, niepozbawione racji, że prawdziwy zbrodniarz celowo nie został ujawniony. Sąd na mozolne i nieudolne śledztwo poświęcił półtora roku. Dwoje ludzi zmarło w więzieniu, bez prawomocnego wyroku, dwojgu pozostałym zmarnowano życie.

Fragment Rozdziału LXIII "Historii Kryminalnych" Śmierć generała, czyli nieudolność sądu.
Sąd zajmując się zabójstwem generała Słubickiego zmarnował wiele czasu na zbędne czynności, rezygnując z koniecznych. Okoliczności zdarzenia do końca nie zostały wyjaśnione. Powielana przez lata wersja o winie dwojga młynarzy istnieje do dziś. Czyżby w tym monumentalnym gmachu Izby Sądowej nie zawsze panowała sprawiedliwość?

Zdjęcie użytkownika Historie kryminalne. Wiek XIX.

Od 2 do 10000 znaków