Piotr i Karol Ryttel

HISTORIE KRYMINALNE I OBYCZAJOWE. CZ. II. Rozdział XXIX.

Wystarczy przejrzeć Kodeks Kar Głównych i Poprawczych z 1847 roku, zatwierdzony przez cara Mikołaja, aby zauważyć, że znaczna część przepisów prawa dotyczyła religii i to od Rozdziału I. Paragrafy odnosiły się do bluźnierstwa, odstąpienia od wiary i przepisów Kościoła, znieważenia świątyń i świętokradztwa. Rozdziałów tych było cztery, artykuły od 182 do 247. Za przestępstwa przeciw religii groziły surowe kary, zależnie od stopnia winy. Najniższą była kara pieniężna, dalej areszt, osadzenie w wieży, zamknięcie w domu poprawy, poprawcze roty aresztanckie, aż wreszcie pozbawienie wszelkich praw i zesłanie do ciężkich robót w kopalniach lub do odleglejszych miejsc Syberii na czas nieograniczony, czyli na zawsze.
kodeks%20k%20g.JPG

Od 2 do 10000 znaków