Piotr i Karol Ryttel

O autorach

 

Piotr Ryttel

Należy do zespołu redakcyjnego „More Maiorum” – internetowego magazynu genealogicznego. Zajmuje się wydarzeniami historycznymi z XIX i XX wieku. Postawił przed sobą zadanie przekazywania wiedzy o zdarzeniach ważnych, a dziś już nieznanych lub często zapomnianych.

„Historie kryminalne”, których jest autorem, wywołują emocje, a jednocześnie pozwalają poznać dawne obyczaje. Czytelnik ma również możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących na ziemiach polskich pod zaborami.

 

Karol Ryttel

 

Dzięki studiom językowym na uniwersytetach w Warszawie, Wilnie i Kłajpedzie, posiada wiedzę, która wykorzystana została przy tworzeniu „Historii kryminalnych”. Jest też ich pierwszym korektorem. Oprócz języka ojczystego zna język litewski, rosyjski, łotewski i angielski.

Interesuje się kryminologią i pracą operacyjną policji.

Od 2 do 10000 znaków