Piotr i Karol Ryttel

Antoni Kuszel

W 1818 roku Chaja Koplowiczowa zatruła arszenikiem herbatę kupioną dla dziedzica Kuszla, przeznaczoną na uroczyste przyjęcie. Nie wiadomo, czy było to działanie wcześniej zaplanowane, ale śledczy udowodnili, że Koplowiczowa przez jakiś czas miała do herbaty dostęp. Odkryli również, że gdyby nie pewien fakt, śmiertelne działanie trującej używki wyszłoby na jaw dopiero po spożyciu jej przez biesiadników, a było ich około stu. Do tragedii nie doszło dzięki rabinowi Jossemu Pinkusowiczowi, któremu Koplowiczowa zwierzyła się ze swego niecnego czynu i który ostrzegł przed spożyciem zatrutej herbaty. Rada lekarska sprawdziła doniesienie i stwierdziła w herbacie zawartość arszeniku.

"Chaja trucicielka" - taki tytuł ma I Rozdział II części "Historii kryminalnych i obyczajowych. Antoni Kuszel to szlachcic, bogaty i ekstrawagancki. Wpierw dzielny żołnierz i patriota, po upadku powstania listopadowego wręcz przeciwnie. Niewiele brakowało, a straciłby życie z winy jednej, prostej kobiety. Wydarzenie miało miejsce 12 lat przed powstaniem listopadowym.
U%C5%82ani%20Ksi%C4%99stwa%20Warszawskie

Od 2 do 10000 znaków